דרגות האיכות ומחיריהם

 

במדריך זה השתמשנו בחמש דרגות איכות:

הקדמה: כאן התייחסנו רק לתכונות הניכרות בכתב, ול"שוק" בנורמלי. אין כאן תיאור למזוזות פסולות בעליל או מודפסות וכו', ומאידך לא ל1% העליונים הזמינים רק ל"מבקשים" מיוחדים...

כלל- לא אמור להיות הבדל במחיר בין כתב "אשכנזי" או כתב "ספרדי" (על אף ההבדל במהירות הכתיבה)   האיכות (והמחיר) נקבעים לפי התוצאה ולא לפי הזמן שהושקע!

 

דרגה ה'- "נסבל"   (עלבון למקצוע, אך לא ממש פסול)

כתבים ברמה זו מאופיינים על ידי כתיבה מרושלת בעליל, מספר רב של "בדיעבדים" דחוקים על גבול הכשרות- אבל "לא פסול", דהיינו מן הראוי שסופר זה לא יכתוב בכלל עד שישתלם, ובוודאי שאין לקנות מזוזות או פרשיות כאלו. אם יש לך כבר מזוזה כזו אפשר להשתמש בה, אך רצוי להשיג טובה יותר כשתוכל.

 

דרגה ד'- "כשר"   (הדרגה המינימלית שצריך לדרוש מקונה)

כתבים ברמה זו מאופיינים על ידי כתיבה מהירה ולא אחידה, מצבים ספורים של "בדיעבד", אך כשרה ברמה סבירה. מזוזות כאלו תמצא (אנו מקוים!) במוסדות ובניני משרדים.

 

דרגה ג'- "לכתחילה"   ("מומלץ", ככה צריך לכתוב, לפחות בהתחלה)

כתבים ברמה זו מאופיינים על ידי שימת לב ניכרת לדרישות ההלכה, וללא צורך לסמוך על דעת יחיד, שאלת תינוק או קולות בשעת הדחק. יופי הכתב בדרך כלל יהיה דרגה אחת מעל ג', אך לא בולט ביופיו. זוהי הרמה האופיינית ל"בעלי בתים" תורניים.

 

דרגה ב'- "יפה"   (סימנים ראשונים של "הידור" ויופי, מעבר לדרישות ההלכה הבסיסיות)

כתבים ברמה זו מאופיינים על ידי יופי בולט, מעבר לרמה ההלכתית של "לכתחילה". הכתב יהיה אחיד, ללא מתיחות או כיווצים, וללא מחיקות הנראות לעין. זוהי הרמה האופיינית למדקדקים ומהדרים במצוות.

 

דרגה א'- "מהודר"  (כתב שיש להתפאר בו)

כתבים ברמה זו מאופיינים על ידי כל הנאמר ברמה ב', כולל אחידות יוצאת מן הכלל, ו"חן" מיוחד ה"מאיר" את הכתב ומשמח את הרואה. זהו ה10% העליון של הכתבים המצויים והזמינים לכל אחד. רמה זו מתאימה למהדרים במצוות ש"לא מסתכלים על המחיר" ורוצים את הטוב ביותר.

 

מחירים-

לכל דרגת איכות הוגדר טווח מחירים סביר, אשר מפורט בטבלת אקסל חיצונית, המתעדכנת לפרקים, עם קבלת נתונים "מהשטח".

הערכת המחירים הינה על אחריות עורכי המדריך בלבד, ומובן שיהיו דעות אחרות. כל מבקר רשאי (ומוזמן) לחוות דעתו בהערות למטה, ואין לנו אחריות על הערכות אלו.

הערות, אשר רמת דרך הארץ אינה עומדת בסטנדרטים של המערכת-יימחקו, כמו גם הערות לא מנומקות.

דיון פתוח לגבי מדריך זה, והנאמר בו- מתקיים בקבוצת הטלגרם.

 

 

 

 

«    1  2  3   (...7)    »