חשיבות הכתיבה על גויל וקלף מעופץ

חומר זה, וקורסים נוספים במערכת זו, נבנו ומתוחזקים לטובת ציבור שוחרי הסת"ם.
מי שמשתמש בקורס זה, מתבקש לתרום להמשך פיתוח, פרסום ותחזוקת הקורסים. 

תודה!

 

 

תודה רבה לרב משה צארום מירושלים, על הסבר חשיבות השימוש בגויל וקלף מעופץ.

עד לאחרונה, הלך הידע בנושא כתיבה על גויל וקלף מעופץ והצטמצם.
מעתה ואילך- הידע שיצטבר כאן רק יילך ויתעצם (בעזרת חומר שתשלחו להוספה לקורס חינם זה) עד שתחזור בע"ה עטרה ליושנה!   תודה לכל המסייעים!

 

1  2  3   (...7)    »