הקדמה, מטרת הספר והשימוש בו

for English translation-scroll down

 

ספר מקוון זה, נועד לספק לסופרי סת"ם תשתית פשוטה ובסיסית, אשר תכלול את כל הלכות סת"ם הנחוצות באופן שוטף, כאשר ממנו מסתעפים קישורים להרחבות והשלמות לעיון נוסף והבנה מעמיקה, ללא "העמסה" על הדף.

בנוסף, הספר מיועד לקבלת הוספות והרחבות מכותבים נוספים (כדוגמת ויקיפדיה) כך שמלבד זמינותו הרחבה בכל העולם, הוא יהיה גם מקור "חי" לידע והעמקה.

כך, בשלמותו, יכלול הספר את כל הלכות סת"ם ממקורותיהם השונים, כאשר הם מסתעפים מתוך טקסט קצר וברור השווה לכל נפש. בנושאים שנויים במחלוקת יובאו הצדדים השונים, אך לא ייעשה כל נסיון להכריע ביניהם.

ההלכות שבגוף הספר נלקחו מ"משנה ברורה" סימן ל"ב, ספר "יריעות שלמה" ומספר "קסת הסופר", בניסוח חדש.

בהיות הספר פרי עמלם של מספר רב של אנשים, חלקם בעילום-שם, אין לאף אדם בעלות או זכויות יוצרים על החומר, ועל כן מותר לכל אחד להשתמש בו כראות עיניו, להעתיק להדפיס או להפיץ- ואף יקיים בכך מצוה.

אם הקורא ימצא כאן טעות, השמטה חשובה או משהו לא מובן- נודה לו אם יעיר על כך, והדבר יתוקן לאלתר.

אם מאן-דהוא ירצה לכתוב ספר יותר טוב[1]- הרשות נתונה להעתיק ספר זה או חלקים ממנו למטרה חשובה זו!

 

 

ומה עוד?

בפורטל הסת"ם תמצא קישורים לכל מה שקשור לסת"ם ברחבי העולם- מצווה להפיץ!

 

 

קורס זה, וקורסים נוספים במערכת זו, נבנו ומתוחזקים לטובת ציבור שוחרי הסת"ם.
מי שמשתמש בקורס זה, מתבקש לתרום משהו להמשך פיתוח, פרסום ותחזוקת הקורסים. (בביט  0586438687)

תודה!

 
 


[1] ואם אכן יצליח, אהיה הראשון שיפרסם את הספר החדש- א.א

 

 

 

INTRODUCTION, PURPOSE AND USE OF THIS ONLINE BOOK

 This online book is designed to provide you with a simple and basic text, which will include all laws of safrut that are needed on a regular basis. It will be user friendly with helpful links to extensions and additional media for further study and in-depth understanding.

This book will include all the laws of STAM from their various sources. They will be presented in a very clear, precise and easy to read format for everyone.

The main laws are taken primarily from Mishna Berura Chapter 32, the Keset Hasofer and Yeriot Shlomo, restated in plain language.

This book is the work of many individuals who contributed, many anonymously. There is no ownership or copyright. Anyone is allowed to use it as they see fit.: copy, print, distribute as needed.

We ask that if any reader should find a mistake, an omission or something that is not clear, please feel free to let us know. We will acknowledge and correct promptly.

 

 

 

 

 

1  2  3   (...17)    »