הקדמה, מטרת הספר והשימוש בו

 

 

ספר מקוון זה, נועד לספק לסופרי סת"ם תשתית פשוטה ובסיסית, אשר תכלול את כל הלכות סת"ם הנחוצות באופן שוטף, כאשר ממנו מסתעפים קישורים להרחבות והשלמות לעיון נוסף והבנה מעמיקה, ללא "העמסה" על הדף.

בנוסף, הספר מיועד לקבלת הוספות והרחבות מכותבים נוספים (כדוגמת ויקיפדיה) כך שמלבד זמינותו הרחבה בכל העולם, הוא יהיה גם מקור "חי" לידע והעמקה.

כך, בשלמותו, יכלול הספר את כל הלכות סת"ם ממקורותיהם השונים, כאשר הם מסתעפים מתוך טקסט קצר וברור השווה לכל נפש. בנושאים שנויים במחלוקת יובאו הצדדים השונים, אך לא ייעשה כל נסיון להכריע ביניהם.

ההלכות שבגוף הספר נלקחו מ"משנה ברורה" סימן ל"ב, ספר "יריעות שלמה" ומספר "קסת הסופר", בניסוח חדש.

בהיות הספר פרי עמלם של מספר רב של אנשים, חלקם בעילום-שם, אין לאף אדם בעלות או זכויות יוצרים על החומר, ועל כן מותר לכל אחד להשתמש בו כראות עיניו, להעתיק להדפיס או להפיץ- ואף יקיים בכך מצוה.

אם הקורא ימצא כאן טעות, השמטה חשובה או משהו לא מובן- נודה לו אם יעיר על כך, והדבר יתוקן לאלתר.

אם מאן-דהוא ירצה לכתוב ספר יותר טוב[1]- הרשות נתונה להעתיק ספר זה או חלקים ממנו למטרה חשובה זו!

 

 

ומה עוד?

בפורטל הסת"ם תמצא קישורים לכל מה שקשור לסת"ם ברחבי העולם- מצווה להפיץ!

 

 

קורס זה, וקורסים נוספים במערכת זו, נבנו ומתוחזקים לטובת ציבור שוחרי הסת"ם.
מי שמשתמש בקורס זה, מתבקש לתרום משהו להמשך פיתוח, פרסום ותחזוקת הקורסים. (בביט  0586438687)

תודה!

 
 


[1] ואם אכן יצליח, אהיה הראשון שיפרסם את הספר החדש- א.א

 

 

 

 

 

 

1  2  3   (...17)    »